Warunki korzystania ze strony internetowej http://home.basketzg.pl/

 

Definicja pojęć

1. Dostawca to GRONO SPORTOWA SPOLKA AKCYJNA / STELMET BC ZIELONA GÓRA, ul. Szosa Kisielińska 22, 65-247 Zielona Góra, Polska.

2. Użytkownik to użytkownik strony internetowej http://home.basketzg.pl/ i poszczególnej usługi, dostępnej przez stronę internetową http://home.basketzg.pl/.

3. Strona internetowa to strona internetowa dostawcy, dostępna pod adresem http://home.basketzg.pl/.

4. Usługa to każda usługa, którą umożliwia użytkownikom dostawca poprzez stronę internetową.

Prawa i obowiązki

5. Dostawca samodzielnie ustala ofertę i warunki świadczenia usług oraz pozostałe kwestie związane ze stroną internetową.

6. Użytkownik jest zobowiązany korzystać ze strony internetowej i usług zgodnie z niniejszymi warunkami i obowiązującymi przepisami oraz w taki sposób i w takiej treści, które są zgodne z przeznaczeniem strony internetowej i usług zapewnionych przez dostawcę. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia niniejszych warunków (jak np. bezprawne wykorzystanie strony internetowej, naruszenie punktu 8. niniejszych warunków) użytkownik – naruszający prawa dostawcy i osób trzecich ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę.

7. Użytkownik jest zobowiązany korzystać ze strony internetowej i usług wyłącznie w celach niekomercyjnych. Wykorzystywanie strony internetowej i usług do przenoszenia szkodliwego oprogramowania (jak np. wirusy), jak również jakiekolwiek inne bezprawne wykorzystanie strony internetowej i usług jest zakazane. Użytkownik jest odpowiedzialny przed dostawcą za każdą szkodę, która powstanie na rzecz dostawcy, jeżeli użytkownik korzysta ze strony internetowej i/lub usług w celach komercyjnych lub jeżeli stronę internetową i/lub usługi wykorzystuje do przenoszenia szkodliwego oprogramowania, jak również, jeżeli w jakikolwiek inny sposób wykorzystuje bezprawnie stronę internetową i/lub usługi.

8. Dostawca umożliwia swoim użytkownikom korzystanie z usług osób trzecich w zakresie i pod warunkami, które zostały określone przez te osoby trzecie. Dostawca nie odpowiada za treść, jakość, warunki, zgodność (realizacji) usług osób trzecich z obowiązującymi przepisami, ale umożliwia jedynie odniesienie do usług osób trzecich.

9. Znaki firmowe, logotypy i obrazy opublikowane na stronie internetowej są chronione i stanowią wyłączną własność ich właścicieli. Dostawca na stronie internetowej wykorzystuje między innymi również znaki firmowe i logotypy osób trzecich, jednak jedynie w celu wizualizacji odniesienia do stron internetowych rzeczonych osób trzecich. Dostawca nie jest właścicielem znaków firmowych i logotypów rzeczonych osób trzecich.

10. Dostawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić na stronie internetowej dokładne i aktualne treści, jednak nie odpowiada ze ewentualne niedokładne i nieaktualne treści. Dostawca nie odpowiada również przed użytkownikami za ewentualną niedostępność strony internetowej i usług, za przerwy w dostępie do strony internetowej i usług, za utrudnienia podczas korzystania ze strony internetowej i usług, za gorszą jakość strony internetowej i usług oraz jakiekolwiek inne błędy związane ze stroną internetową i usługami. Użytkownik korzysta z treści na własną odpowiedzialność.

11. Strona internetowa jest powszechnie dostępna 24 godziny na dobę i przez cały rok. Dostawca zastrzega sobie prawo do krótkich przerw w działaniu strony internetowej z przyczyn technicznych, związanych z konserwacją i wymianą sprzętu. Z przyczyn, związanych z konserwacją, dostawca zastrzega sobie również prawo do dłuższych przerw w dostępie do strony internetowej. Dostawca nie gwarantuje dostępu do strony internetowej w razie ewentualnych awarii sieci lub jakichkolwiek awarii, błędów i innych zakłóceń technicznych lub w przerwach w pracy osób trzecich (na przykład napięcie elektryczne, ...) oraz w razie wystąpienia siły wyższej.

12. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 

13. Dostawca w ramach korzystania ze strony internetowej i/lub usług oraz w ramach swoich możliwości technicznych stara się zapewnić poufność i bezpieczeństwo danych. Ze ewentualne włamania na stronę internetową lub do usługi, dostawca nie odpowiada.

14. Jeżeli użytkownik bezprawnie wykorzystuje stronę internetową i/lub usługę w taki sposób, że poprzez korzystanie z usług narusza prawa osób trzecich, dostawca nie odpowiada przed osobą trzecią za takie zachowanie użytkownika. Dostawca, jego pracownicy, zewnętrzni współpracownicy i partnerzy biznesowi w żadnym przypadku nie są odpowiedzialni za bezpośrednią, pośrednią, przypadkową, specjalną bądź następczą szkodę lub jakąkolwiek spowodowaną szkodę, w następujący sposób:

 

15. Dostawca usług zastrzega sobie prawo do przechowywania informacji na komputerze użytkownika w postaci ciasteczka („cookie”) lub podobnych danych, których celem jest dostosowanie strony internetowej do życzeń i potrzeb użytkowników. Użytkownik może wyłączyć ciasteczka zgodnie ze swoją wolą. Jeśli użytkownik wyłączy ciasteczka, określone funkcje strony internetowej będą dostępne w ograniczonej formie.

16. Przy pomocy wykorzystywanego oprogramowania dostawca zbiera i przechowuje również niektóre dane techniczne, dane wyszukiwania i adres IP użytkownika. W żadnym wypadku nie dojdzie do identyfikacji albo zbierania danych osobowych o osobach, które stoją za tymi danymi lub o osobach wykorzystujących sprzęt.

17. Użytkownik sam ponosi wszelkie koszty, związane z korzystaniem ze stron internetowych i/lub usług i/lub usług osób trzecich, które są dostępna na stronie internetowej dostawcy.

18. Uważa się, że użytkownik poprzez pierwsze korzystanie ze strony internetowej akceptuje niniejsze warunki.

Postanowienia końcowe

19. Dostawca ma prawo, w zgodzie ze swoją decyzją i obowiązującymi przepisami, zmienić niniejsze warunki w ramach strony internetowej.

20. Dostawca poinformuje użytkowników o zmianach warunków w skuteczny i pewny sposób (poprzez publikację na stronie internetowej).

21. Uważa się, że użytkownik zgadza się ze zmianami warunków w ramach strony internetowej, jeżeli po opublikowaniu zmian dalej korzysta ze strony internetowej.

22. Niniejsze warunki zaczynają obowiązywać 10.03.2016.

23. Dodatkowe informacje związane z korzystaniem ze strony internetowej są dostępne dla użytkowników pod adresem info@sconnected.net.

Ciasteczka

Informacje podstawowe

W dyrektywie o prywatności i łączności elektronicznej 2002/58/ES zmieniono artykuł mówiący o ciasteczkach i podobnych technologiach, przy pomocy których można przechowywać informacje lub pozyskiwać informacje, przechowywane na wyposażeniu terminali użytkowników (jak np. komputer, urządzenie mobilne). Wykorzystanie niniejszych technologii według nowych zasad jest możliwe wyłącznie na podstawie zgody użytkownika.

Wykorzystywanie ciasteczek w internecie nie jest niczym nowym, jednak użytkownicy na ogół posiadają niewielką wiedzę na temat tych technologii, jak również na temat narzędzi, przy pomocy których można zarządzać ciasteczkami.

Polityka korzystania z ciasteczek internetowych.

Ciasteczka wykorzystujemy w celu zagwarantowania lepszych doświadczeń użytkownikowi, treści multimedialnych i interaktywnych, optymalizacji wyświetlania się spersonalizowanych treści i monitorowania statystyk odwiedzin. O wykorzystywaniu ciasteczek użytkownicy są informowani podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej, użytkownik jest proszony o wyrażenie zgodny na wykorzystanie niektórych ciasteczek. Użytkownik może w każdej chwili zmienić swoją decyzję związaną z korzystaniem z ciasteczek na tej stronie internetowej.

O ciasteczkach

Ciasteczka to małe fragmenty tekstów, które podczas przeglądania internetu zapisują się na komputerze. Dzięki nim zapamiętane zostaną dane o wizycie w witrynie internetowej, na przykład wybrany język i inne ustawienia. W ten sposób kolejna wizyta w tej samej witrynie będzie bardziej użyteczna i prostsza. Ciasteczka pełnią ważną rolę. Korzystanie z internetu bez nich byłoby zdecydowanie mniej przyjazne. Niektóre ciasteczka są niezbędne do funkcjonowania stron internetowych. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych lub innych danych, które można by wykorzystać w celu identyfikacji użytkownika, dlatego zalecamy wyrażanie zgody na ich użycie.

Rodzaj Nazwa Cel Czas trwania
Własny ci_session, SC_USER_ID, SC_FAV_STATUS, SC_CLUB, SC_SET_HOME, SC_ENGINE, SC_TEMA, SC_COOKIES_OFF umożliwiają działanie strony 1 rok
Własny SC_COOKIES_OFF przechowuje dane o decyzji użytkownika dotyczącej korzystania z ciasteczek 1 rok
Google _utma, _utmb, _utmc, _utmz statystyka odwiedzin i korzystania ze strony – Google Analytics do 2 lat
 

 

Zarządzanie ciasteczkami w przeglądarce

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje ciasteczka. Ważność ciasteczek może być krótko lub długoterminowa, po upływie ważności przeglądarka automatycznie usuwa ciasteczka. Użytkownik może również wszystkie ciasteczka lub ciasteczka dla poszczególnej witryny (domeny) usunąć ręcznie lub całkowicie wyłączyć opcję akceptowania ciasteczek. Instrukcję usuwania ciasteczek lub wyłączenia opcji ich akceptowania można znaleźć w opcjach pomocy w przeglądarce internetowej. W przypadku, gdy akceptowanie ciasteczek zostanie całkowicie wyłączone, niektóre funkcje stron internetowych nie będą działały prawidłowo.

 

Zielona Góra, 10.03.2016